MINŐSÉG, HATÉKONYSÁG, TERMELÉKENYSÉG - NÉMET GYÁRTMÁNYÚ IPARI ÁGAPRÍTÓK

Visszaküldési szabályzat

Visszaküldési szabályzat

A webshopban csak adószámmal rendelkező vállalkozások regisztrálhatnak és vásárolhatnak. Magánszemélyek (magán fogyasztók) a webshop oldalait megtekinthetik, de nem adhatnak le megrendelést. A webshopban az adószám megadása kötelező a regisztráció és a vásárlás során.

 

Felhasználó a leadott megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 3 munkanapon belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. 

 

A megrendelt termék esetében a Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja a várható szállítási időt. Amennyiben ez a Felhasználónak ez nem felel meg, úgy a vásárlástól 3 napon belül minden következmény nélkül elállhat. Amennyiben a feltételek megfelelnek, a Szolgáltató további 3 napon belül megküldi az megrendelt termékekkel kapcsolatos Értékesítési Szerződés tervezetét a megrendelő részére.

Az Értékesítési Szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Az Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, adószámmal rendelkező vállalkozásokat, cégeket nem. A Ptk. (2013. évi V. törvény) 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Az agapritok.hu webshopban vásárló jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.